System do zarządzania inteligentnymi licznikami energii w nowoczesnych sieciach energetycznych Smart Grid

Nowe oblicze energetyki

Smart Grid to sieci elektroenergetyczne nowej generacji stanowiące połączenie klasycznych sieci dystrybucyjnych oraz technologii teleinformatycznych. Dzięki sieciom Smart Grid możliwy jest zdalny pomiar parametrów energii elektrycznej oraz zarządzanie zainstalowanymi urządzeniami pomiarowymi.

Sieci Smart Grid umożliwiają integrację systemów odpowiadających za zarządzanie operacyjne siecią energetyczną, zapewnienie ciągłości dostaw, rozliczenia na rynku energii, obsługę przyłączonych do sieci odbiorców i prosumentów oraz za nowe usługi dla klientów końcowych.


System redGrid to kompleksowa platforma umożliwiajca zdalny odczyt i parametryzację urządzeń pomiarowych, realizację procesów biznesowych dystrybutorów sieci energetycznej oraz zapewniająca kompleksową obsługę danych pomiarowych i biznesowych.

Komponenty systemu redGrid

Meter Data Gateway

System odpowiedzialny za dwukierunkową komunikację z infrastrukturą pomiarową, pozwala na akwizycję danych oraz parametryzację liczników energii elektrycznej. System obsługuje ponad 30 typów liczników energii oraz protokoły komunikacyjnego DCSAP, DLMS, P3.2 oraz kilka typów protokołu IEC.

Meter Data Manager

Aplikacja zarządzająca danymi pomiarowymi, wspierająca procesy biznesowe operatorów sieci dystrybucyjnej. Podstawowe funkcje aplikacji to przechowywanie, przetwarzanie rozbudowane raportowanie, zarządzanie infrastrukturą pomiarową oraz udostępnianie danych pomiarowych do systemów zewnętrznych.

User Data Panel

Aplikacja internetowa oraz mobilna dla urządzeń z systemami iOS i Android. Portal dostarcza klientowi informacji na temat jego zużycia energii, udostępnia funkcje analityczne i raportowe, umożliwia ustawienie notyfikacji po przekroczeniu ustalonego wolumenu energii oraz symulację innej taryfy energii.

Wdrożenie w Energa-Operator

Energa-Operator wdrożyła system inteligentnego opomiarowania bazujący na redGrid w 2012 roku. Obecnie przy pomocy systemu odczytywanych jest codziennie 1,5 ponad miliona układów pomiarowych klientów komunalnych i ponad 40 tysięcy odbiorców przemysłowych, a na podstawie danych przekazywanych przez aplikację rozliczanych jest ponad 2,5 miliona odbiorców energii, również odczytywanych przez inkasentów. Jest to jedno z największych wdrożeń Smart Grid w Europie.

System redGrid został zaprojektowany tak, aby dane pomiarowe były składowane w efektywny sposób, w wielu wersjach z uwzględnieniem różnorodności urządzeń pomiarowych.
System redGrid zapewnia warstwę dostępu do danych wspierającą bazy relacyjne oraz time-series. We wdrożeniu dla Energa-Operator wykorzystana została wysokowydajna platforma Oracle Exadata.
System obsługuje wiele protokołów do akwizycji danych pomiarowych m. in. DLMS/COSEM, P3.2, STG oraz otwarty protokół DCSAP, opracowany specjalnie na potrzeby wdrożenia w Energa-Operator.
W ramach wdrożenia została przeprowadzona integracja z systemami odpowiedzialnymi za zarządzanie majątkiem sieciowym, obsługę rynku energii oraz systemami bilingowymi odpowiedzialnymi za rozliczenia odbiorców energii.

redGrid pozwala na:

 

  • Kompleksowe zarządzanie siecią Smart Grid

  • Monitorowanie sieci nN w czasie rzeczywistym

  • Komunikację z urządzeniami pomiarowymi

  • Rozbudowną analizę danych pomiarowych

  • Zarządzanie procesami biznesowymi OSD

Copyright 2022 Atende Industries.
ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa